Thủ tướng chính phủ quyết định cho Đà Nẵng thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm

(Moitruong.net.vn) – Thủ tướng chính phủ quyết định thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm tại TP.Đà Nẵng, theo quyết định này thời gian thực hiện thí điểm trong 3 năm kể từ ngày 25/8/2017.

ban-quan-ly

Thủ tướng chính phủ quyết định cho Đà Nẵng thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm

Theo quyết định, Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng là cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước, trụ sở làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Lãnh đạo Ban Quản lý gồm có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý gồm có 3 phòng chuyên môn, 5 Đội nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố thực hiện chức năng giúp UBND thành phố tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào tháng 3/2017, UBND TP.HCM đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM. Đây cũng là địa phương đầu tiên của cả nước được triển khai thí điểm mô hình này, thời gian thí điểm cũng trong thời hạn 3 năm.

H.Nhung (th)