Tiếp nhận một cá thể gấu ngựa từ xã Phụng Thượng, Hà Nội

Minh Trang|11/03/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận cá thể gấu ngựa từ Hạt kiểm lâm số 5, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Ngày 10/3/2023, Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận một cá thể gấu ngựa từ Hạt kiểm lâm số 5, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Gấu ngựa này được một hộ gia đình tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội tự nguyện chuyển giao và bày tỏ nguyện vọng đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đồng thời không yêu cầu một khoản bồi thường nào.

gau-ngua.jpg
Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận cá thể gấu ngựa từ Hạt kiểm lâm số 5, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Hạt Kiểm lâm số 5, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội trực tiếp bàn giao và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Cá thể gấu được chuyển giao là một gấu ngựa đực, được gia đình nuôi từ những năm 2005. Gấu được Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội gắn chip và theo dõi định kỳ. Được biết, hộ gia đình đã được Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, đặc biệt là Hạt kiểm lâm số 5 vận động, và tuyên truyền, và cuối cùng đồng thuận chuyển giao cho nhà nước. Cá thể gấu được Tổ chức Động vật Châu Á đặt tên là Breeze (Gió).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 gấu ngựa từ Phụng Thượng về với Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam từ đầu năm 2023. Nhờ sự vận động và tuyên truyền hiệu quả, trong vòng 2 năm gần đây, Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã vận động cứu hộ được 15 cá thể gấu. Đây cũng là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2023 của Tổ chức Động vật Châu Á.

Theo thông tin từ Hạt kiểm lâm số 5, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, trong địa bàn hạt quản lý, thì huyện Phúc Thọ còn 115 cá thể gấu nuôi nhốt và các cơ quan chức năng vẫn triển khai vận động, kiểm tra định kỳ thường xuyên tới các hộ nuôi gấu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận một cá thể gấu ngựa từ xã Phụng Thượng, Hà Nội