Tiếp tục phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số

Moitruong.net.vn

– Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc vùng biên giới với tư cách là người gìn giữ “phên dậu” quốc gia và luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trên nhiều lĩnh vực.

Tối 23/9, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức giao lưu với đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới – lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc đến thăm TP.HCM năm 2020.

Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, cùng nhiều lãnh đạo khác.

Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu chào mừng 100 Già làng, Trưởng bản đến với Thành phố mang tên Bác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các tỉnh biên giới phía Bắc là “cái nôi” cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số đã luôn bảo vệ, đồng hành cùng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong suốt quá trình hoạt động cách mạng; góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc hiện nay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ giao lưu.

Khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc vùng biên giới với tư cách là người gìn giữ “phên dậu” quốc gia, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các Già làng, Trưởng bản tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tại địa phương thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng các Già làng, Trưởng bản tiếp tục là nhân tố quan trọng trong phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng, trở thành những “thư viện, bảo tàng sống” về sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc; hướng dẫn, vận động bà con các dân tộc thiểu số năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất hiện đại, có năng suất cao để phát triển kinh tế gia đình và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại địa phương.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận chiếc đàn tính là quà tặng của Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới-lịch sử cách mạng phía Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu luôn sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc và mong muốn các Già làng, Trưởng bản trở thành “cầu nối” giữa đồng bào các dân tộc với nhân dân Thành phố, tiếp tục đồng hành, ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng hiện đại, phồn vinh.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bà Tô Thị Bích Châu – chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM – cho biết TP.HCM là nơi quy tụ đầy đủ 54 đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 460.000 người.

Nhiều năm qua, TP.HCM luôn chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, huy động cao nhất mọi nguồn lực chăm lo cho nhân dân, nhất là thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, TP có gần 17.000 doanh nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh, chiếm khoảng 5% tổng số doanh nghiệp trên toàn TP.

Theo bà Châu, lãnh đạo TP luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trên nhiều lĩnh vực. Bà Châu hi vọng trong thời gian tới, đồng bào dân tộc sẽ tiếp tục sát cánh, xây dựng TP.HCM ngày càng giàu mạnh.

Hồng Minh