Tổ chức thành viên lĩnh vực Pháp luật - Y tế - Môi trường ký giao ước thi đua năm 2024

Trần Đức|25/06/2024 21:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 25/6, tại văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, “Cụm thi đua các Tổ chức thành viên lĩnh vực Pháp luật - Y tế - Môi trường” của Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2024.

Tổ chức thành viên lĩnh vực Pháp luật - Y tế - Môi trường ký giao ước thi đua năm 2024

Theo đó, căn cứ Thông báo Số 336 -TB/UBTƯMTTQVN, ngày 13/3/2024 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong các lĩnh vực: Pháp luật - Y tế - Môi trường và phân công cụm trưởng, cụm phó năm 2024, với vai trò là Cụm trưởng năm 2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2024. 

anh-1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2024

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên và trọng tâm công tác phong trào năm 2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua trong năm 2024 và công bố trong Hội nghị. 

anh-2.jpg
Bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trình bày kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2024

Sau khi kế hoạch được công bố, các đại biểu tham gia Hội nghị là đại diện các Hội/Hiệp thành viên đã đưa ra ý kiến thảo luận và thống nhất kế hoạch của Cụm thi đua trong năm 2024.

anh-3.jpg
anh-4.jpg
anh-5.jpg
Các đại biểu là đại diện các Hội/Hiệp hội thành viên đã đưa ra các ý kiến thảo luận và thống nhất kế hoạch của Cụm thi đua trong năm 2024
anh-6.jpg
Đại diện các tổ chức trong Cụm Thi đua đã thống nhất và cùng ký kết giao ước Thi đua 2024

Trên cơ sở đó, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã thống nhất nội dung ký kết giữa các Hội thành viên trong cụm. Cuối buổi lễ, đại diện các tổ chức trong Cụm Thi đua đã cùng ký kết giao ước Thi đua 2024.

Cụm thi đua trong lĩnh vực Pháp luật – Y tế - Môi trường bao gồm 9 tổ chức thành viên:
1. Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam;
2. Hội Đông y Việt Nam;
3. Hội Châm cứu Việt Nam;
4. Hội Y tế Công cộng Việt Nam;
5. Tổng Hội y học Việt Nam;
6. Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
7. Hội Luật gia Việt Nam;
8. Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
9. Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.
- Cụm trưởng: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam
- Cụm phó: Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thành viên lĩnh vực Pháp luật - Y tế - Môi trường ký giao ước thi đua năm 2024