Triển khai lập “Sổ Giám sát hoạt động khai thác khoáng sản”

(Moitruong.net.vn) –Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt độngkhoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng “Sổ giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

khoanh vùng khai thác khoáng sản

Lập bảng tiêu chí đánh giá doanh nghiệp khai thác khoáng sản – Ảnh minh họa

Triển khai lập bảng tiêu chí đánh giá doanh nghiệp hoạt động khoáng sản để phân loại theo các mức khác nhau trong tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, Tổng cục chủ động tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh của các tổ chức, cá nhân… về hoạt động khai thác trái phép, sự cố về môi trường, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản…

Tùy mức độ nghiêm trọng, báo cáo Bộ chỉ đạo kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng hoặc chỉ đạo các Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản khu vực phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, làm rõ và xử lý, báo cáo hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Hồng Hanh(t/h)