Trồng bổ sung cây xanh tạo cảnh quan trên các tuyến phố

(Moitruong.net.vn) – Thực hiện quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn về việc triển khai trồng bổ sung cây bóng mát tạo cảnh quan trên các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

trong-cay-xanh

Hà Nội triển khai trồng cây xanh trên các tuyến phố quận Hai Bà Trưng 

The đó, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh khẩn trương xâỵ dựng phương án thiết kế, kế hoạch phù hợp với tiến độ lát hè, đề xuất chi tiết chủng loại cây bóng mát trồng bổ sung tại các vị trí có thể trồng được cây trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn lao động, phương tiện, tài sản, an toàn giao thông và các công trình ngầm, nổi, đường dây trong quá trình thi công.

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đôn đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh lập hồ sơ thiết kế, phương án trồng cây và dự toán kinh phí trình Sở Xây dựng phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định. Báo cáo Sở Xây dựng kết quả thực hiện. Đồng thời, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các phường phối hợp thực hiện các nội dung trên.

An An (T/h)