trữ nước ngọt

Các tỉnh miền Tây ứng phó hạn mặn
Moitruong.net.vn – Nhiều tỉnh miền Tây chủ động súc xả hồ chứa từ sớm, đắp đập thép tạm trữ nước ngọt hoặc xuống giống sớm hơn để né hạn mặn.