tụ tập đông người

Bắc Ninh: Tạm dừng một loạt hoạt động, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 21h-4h
Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn số 3876/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.