tuyết rơi

Nguyên nhân nào khiến bão tuyết xuất hiện liên tục tại Mỹ?
Biến đổi khí hậu và các trận bão tuyết có một số mối liên hệ khá chặt chẽ, chẳng hạn, các vùng nước như hồ hoặc đại dương ấm lên sẽ ảnh hưởng đến lượng tuyết rơi.