UBND tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý thật nghiêm vụ phá rừng thông ở Lâm Hà
UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng thông ba lá trái pháp luật tại Tiểu khu 264 thuộc xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.