ứng phó hạn hán

Ninh Thuận thành lập tổ công tác ứng phó tình hình hạn hán, thiếu nước sinh hoạt
Nhiệm vụ của Tổ công tác là tập trung giải quyết kịp thời nguồn nước cho người dân và nước uống cho gia súc. Kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trong suốt mùa khô hạn năm 2024.