Vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi tự ý cải tạo, phá dỡ biệt thự cũ
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự cũ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.