vị thế

Kỷ niệm 35 năm ngày Báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu, Thường trực Ban Bí thư tới dự
Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định thời gian qua, Báo Nhân Dân chủ nhật, hiện nay là Báo Nhân Dân cuối tuần đã khẳng định được vị trí, nét khác biệt nhưng vẫn hòa chung, tương tác với dòng chảy chung của Báo Nhân Dân và báo chí cách mạng.