[VIDEO] Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 tại Thái Nguyên

Trần Đức|30/11/2023 21:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 30/11, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kết hợp với Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn để phổ biến “Những điểm mới trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Luật” theo nhiệm vụ được phê duyệt của Ban truyền thông phổ biến kiến thức- Liên hiệp Hội Việt Nam.

VIDEO: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 tại Thái Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[VIDEO] Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 tại Thái Nguyên