Viện báo chí

Viện Báo chí - Học viện Báo chí & Tuyên truyền: Vẻ vang chặng đường 60 năm
Ngày 29/10/2022, tại Hà Nội, Viện Báo chí (trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962 - 2022). Đây là dịp để Viện Báo chí và các phóng viên, nhà báo được đào tạo tại đây nhìn lại chặng đường 60 năm Viện Báo chí đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam.