Việt Nam – Đan Mạch hợp tác sử dụng năng lượng tiết kiệm

Moitruong.net.vn

– Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, sẽ giúp cho Việt Nam triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, sẽ giúp cho toàn bộ 63 tỉnh thành của Việt Nam thống kê việc sử dụng năng lượng và xây dựng kế hoạch hành động của địa phương nhằm triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ tài liệu hướng dẫn cung cấp nền tảng quan trọng cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 – 2025. Đây là kết quả của hai năm triển khai hoạt động hợp tác với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, Cục Năng lượng Đan Mạch và hai tỉnh đối tác tham gia Chương trình là Đồng Nai và Bắc Giang.

Chuyên gia Việt nam và Đan Mạch trao đổi kinh nghiệm về giám sát sử dụng điện trong nhà máy. Ảnh: Kim Quy.

Báo cáo này nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng là một công cụ hiệu quả về chi phí đối với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam cho đến năm 2030 và 2050 và khuyến nghị đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng bởi các công nghệ này về dài hạn sẽ có hiệu quả chi phí cao hơn do tiết kiệm được đáng kể chi phí nhiên liệu.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại nhiều lợi ích; trong đó bao gồm các lợi ích chính đối với xã hội như giảm ô nhiễm môi trường và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Anton Beck, Giám đốc Hợp tác toàn cầu tại Cục Năng lượng Đan Mạch, cho biết bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh được Bộ Công Thương ban hành là một sáng kiến quan trọng giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng có hiệu quả về chi phí.

Các sáng kiến tương tự đã cho thấy hiệu quả cao khi triển khai tại Đan Mạch. Ông Anton Beck hy vọng sáng kiến này cũng sẽ được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam và Việt Nam sẽ có thể tiến nhanh hơn trên lộ trình phát triển bền vững với mức phát thải thấp.

Ngành công nghiệp của Việt Nam là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên cả nước. Tính toán cho thấy, nếu các quy định pháp lý hiện hành được thực thi thì ngành công nghiệp có thể tiết kiệm được ít nhất 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng hiện tại hàng năm, đến năm 2025.

Theo Quy hoạch Phát triển điện quốc gia 7 điều chỉnh được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, đặc biệt là tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, sẽ gia tăng nhanh chóng trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao của quốc gia. Trong khi đó, Chính phủ cam kết thực hiện theo Hiệp định Paris và hướng tới mục tiêu đảm bảo phát triển bền vững nhằm bảo vệ khí hậu và môi trường.

Từ năm 2013, Việt Nam và Đan Mạch ký kết hiệp định hợp tác dài hạn nhằm mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một nền kinh tế có mức phát thải carbon thấp. Hoạt động hợp tác này được Chính phủ Đan Mạch tài trợ và do Cục Năng lượng Đan Mạch quản lý thực hiện.

Minh Anh