nhiên liệu hóa thạch

COP27: Lượng CO2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch tăng cao kỷ lục
Theo các nhà khoa học, lượng CO2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch đang trên đà tăng 1% trong năm 2022, theo đó sẽ đạt mức cao nhất từng ghi nhận.