nhiên liệu hóa thạch

Lượng khí thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch ở EU xuống mức thấp nhất 60 năm
Số liệu tổng hợp mới công bố cho thấy vào năm 2023, lượng khí CO2 từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch do Liên minh châu Âu (EU) tạo ra đã giảm khoảng 8% so với năm 2022.