Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Moitruong.net.vn

– Sáng 12/12, Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hội nghị nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2019; đồng thời là dịp các bên chia sẻ những ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam trong hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển giai đoạn 2020-2025, những bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác.

Phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Ủy ban công tác về phi chính phủ nước ngoài, người dân Việt Nam nói chung và đặc biệt là những người trực tiếp thụ hưởng hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban bày tỏ cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp và tình cảm tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị mà các tổ chức này dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về mặt chính trị đối ngoại, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng vai trò tích cực trong việc ủng hộ Việt Nam hội nhập quốc tế, trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành tựu của Việt Nam ra thế giới; thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới; góp phần chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam.
Đánh giá về những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nêu rõ, những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội những năm qua, có phần đóng góp có ý nghĩa lớn của sự hỗ trợ tốt đẹp từ bạn bè trên khắp thế giới, trong đó có các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một lĩnh vực rất quan trọng trong quan hệ đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng của Việt Nam. Cùng với giá trị viện trợ và hiệu quả thiết thực của các chương trình, dự án, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đem đến cho Việt Nam những kinh nghiệm quý báu về quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, và góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bè bạn khắp năm châu.

Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài diễn ra trong hai ngày 12,13/12/2019 với 6 Hội thảo chuyên đề thảo luận về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong các lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; Y tế; Hợp tác giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì phát triển bền vững; Giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả chiến tranh; Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; Giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội.

Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, kiểm tra giám sát theo quy định các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, một mặt cắt giảm thủ tục hành chính, mặt khác tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đăng ký tiếp nhận thông tin, báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo hướng khoa học hơn, chặt chẽ hơn. Ủy ban và các cơ quan liên quan đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy có liên quan, làm rõ quy định trách nhiệm của các bên liên quan của Việt Nam trong công tác phi chính phủ nước ngoài.

Bên cạnh việc đề cao trách nhiệm của Ủy ban và các cơ quan liên quan, cần tiếp tục công tác vận động, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; chủ động đề xuất đổi mới phương pháp và hình thức hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Minh Anh (t/h)