vùng hạ du

Đà Nẵng vận hành hồ thủy điện giảm lũ cho vùng hạ du
Công tác chuẩn bị vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để cắt, giảm lũ cho các xã Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Phong, Hòa Khương thuộc huyện Hòa Vang nói riêng và khu vực hạ du sông Vu Gia nói chung đang được các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện.