WB

WB sẽ đồng hành với các chiến lược tăng trưởng xanh
Mới đây, tại Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng DN FDI và Diễn đàn DN Việt Nam thường niên.