Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

Quốc Tuấn|16/04/2018 04:24

(Moitruong.net.vn)– Nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và các sở, ngành có liên quan tại tỉnh Kiên Giang đã và đang tập trung triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch đẹp.

Học sinh đi học trên đường giao thông nông thôn ấp Tân Thành, xã Tân Hòa,Tân Hiệp

Theo đó, các đơn vị tập trung vào sản phẩm chủ lực trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn liên kết sản xuất và xây dựng NTM giai đoạn 2018 – 2020. Phát triển ngành, nghề nông thôn thông qua triển khai Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các ngành liên quan và các địa phương phát triển và nhân rộng các mô hình đường hoa, cây xanh; giảm ô nhiễm môi trường, nhất là ở những công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cụm công nghiệp, làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tập trung chỉ đạo các xã phối hợp các ngành, đoàn thể xã tăng cường vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, tạo thói quen phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi, đào hố chôn rác, dọn dẹp vệ sinh quanh nhà, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và xử lý dứt điểm nhà vệ sinh trên sông, rạch.

Người dân để rác vào lò đốt rác ở hộ gia đình để xử lý tại thị trấn Gò Quao (huyện Gò Quao)

Ngoài ra, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu, đề xuất phương án xã hội hóa khai thác, sử dụng có hiệu quả các trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng cấp xã, nhà văn hóa ấp. Qua đó, khuyến khích sự tham gia của người dân vào các hoạt động văn hóa tại cộng đồng nông thôn.

Về nguồn lực xây dựng NTM, các địa phương cân đối bố trí thực hiện các công trình, dự án đảm bảo đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chủ động lồng ghép các chương trình; tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp phù hợp khả năng, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng NTM.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường