Xuất cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ địa phương thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp không thu tiền hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Do thời tiết khô hạn kéo dài khiến cho nhiều diện tích đất nông nghiệp của nhiều huyện ở hai tỉnh Ninh Thuận và Ninh Thuận phải dừng sản xuất.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.950 tấn hạt giống lúa, 58 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho hai tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán vụ Đông-Xuân năm 2019-2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 450 tấn hạt giống lúa, 46 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Bình Thuận được hỗ trợ 1.500 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Khánh An