xuất khẩu gạo

Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trong 10 tháng năm 2023
Theo thống kê, tính chung cả 10 tháng năm 2023, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 7,05 triệu tấn, tương đương gần 3,95 tỷ USD, tăng 15,9% về khối lượng, tăng 34% về kim ngạch so với 10 tháng năm 2022, giá trung bình đạt 559,5 USD/tấn, tăng 15,6%.