Yên Bái: Phấn đấu hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý chất thải vào năm 2025

Mai Lan|30/12/2022 10:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, phân đều tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bằng nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa

yen-bai.jpg
Công nhân Đội Vệ sinh môi trường đô thị huyện Văn Yên vận hành lò đốt rác tại xã Đông Cuông. Ảnh T.L

Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND, giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 13 lò đốt CTRSH, phân đều tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bằng nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 93,4%, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt trên 51,2%.

Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: " việc đầu tư lò đốt CTRSH xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ từ nguồn xã hội hóa (hiện nay, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai quy trình, các bước thực hiện theo quy định để đầu tư phần hạ tầng phục vụ việc kêu gọi nhà đầu tư lò đốt) và tiếp tục hoạt động tại nhà máy xử lý rác xã Văn Phú của Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thì đến năm 2025 sẽ hoàn thành được mục tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đề ra tại Chương trình hành động số 10-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Yên Bái”.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau 2 năm thực hiện Đề án, tỷ lệ CTRSH đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 88,8%, ở khu vực nông thôn đạt trên 33,7% (hoàn thành mục tiêu theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái); 1 lò đốt CTRSH cụm xã được đầu tư và đi vào hoạt động (tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên); đang triển khai đầu tư xây dựng 2 lò đốt CTRSH cụm xã tại huyện Yên Bình (xã Vĩnh Kiên, xã Cảm Nhân).

Các lò đốt CTRSH còn lại sẽ triển khai trong 2 năm 2023 - 2024 theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các dự án cấp bách, ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, có 8 lò đốt đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước (tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Trạm Tấu), dự kiến hoàn thành trong năm 2023, 2024.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Phấn đấu hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý chất thải vào năm 2025