Yên Bái: Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”

Hoàng Anh|14/03/2023 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, tại phường Đồng Tâm, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2023-2025.

Đây là việc làm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, qua đó từng bước thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giúp tái sử dụng và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý tập trung.

Phong trào góp phần đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, cơ sở hạ tầng xử lý rác thải được quan tâm đầu tư, mạng lưới thu gom rác thải được mở rộng, công tác xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải có chuyển biến tích cực.

phan-loai-rac.jpg
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và lãnh đạo thành phố Yên Bái trao thùng đựng rác cho đại diện các tổ dân phố trên địa bàn

Tuy nhiên, thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giúp tái sử dụng và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý tập trung vẫn chưa nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Có thể thấy, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa giúp từng bước thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của người dân.

Trong năm 2023, TP. Yên Bái phấn đấu có ít nhất 30% thôn của các xã , 50% tổ dân phố của các phường thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Trong đó có 1 thôn, tổ dân phố được lựa chọn chỉ đạo triển khai điểm.

Bắt đầu từ năm 2024 trở đi có ít nhất 50% thôn của các xã và 100% tổ dân phố của các phường thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Từ năm 2025 trở đi 100% các thôn, tổ dân phố và các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Riêng đối với các tuyến đường điểm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, yêu cầu 100% các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải theo quy định bắt đầu từ năm 2023.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, hoạt động “Đổi rác thải tái chế lấy cây xanh” đã thu hút được rất nhiều người dân tới tham gia, ban tổ chức đã thu được về hàng chục kg chất thải tái chế như: Chai, lọ nhựa, giấy báo, bìa carton…

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” tiếp tục được lan rộng cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp của các cấp, ban ngành; sự đồng lòng ý thức của người dân trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường, trong việc tuyên truyền người dân tự phân loại, thu gom rác thải tại nguồn.

Bài liên quan
  • Toạ đàm trực tuyến “Góp ý về Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)”
    Sáng ngày 10/3/2023, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Góp ý về Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)”. Chương trình mong muốn nhận được các ý kiến góp ý từ các chuyên gia, luật sư, nhà quản lý nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”