Bắc Giang: Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với Công ty Sơn Thạch và đình chỉ hoạt động 12 tháng vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Hoàng Anh|11/08/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Sơn Thạch với tổng số tiền 440 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, Công ty Sơn Thạch đã không vận hành thường xuyên đối với công trình xử lý chất thải theo quy định. Cụ thể, tại thời điểm làm việc ngày 11/5/2022, Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch đang hoạt động 3 lò luyện thép tại xưởng 1 và 2 lò luyện thép tại xưởng 2 nhưng không vận hành hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, để bụi, khí thải phát tán trực tiếp ra ngoài môi trường.

chat-thai.jpg
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty Sơn Thạch còn có hành vi xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, công ty hoạt động xưởng sản xuất số 2 với 2 lò luyện phôi thép sử dụng nguyên liệu phoi tiện kim loại dính dầu là chất thải nguy hại. Theo phiếu kết quả thử nghiệm do Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện lấy mẫu ngày 11/5/2022 cho thấy 6 mẫu phoi tiện kim loại của xưởng 2 có thông số tổng dầu vượt QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch, công ty đã sử dụng khoảng 300kg phoi tiện kim loại dính dầu nêu trên để luyện phôi thép, công ty không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Với các hành vi nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Sơn Thạch với tổng số tiền 440 triệu đồng. Cụ thể: Với hành vi không vận hành thường xuyên đối với công trình xử lý chất thải theo quy định 140 triệu đồng; hành vi xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty bị đình chỉ hoạt động của trong thời hạn 12 tháng để khắc phục vi phạm kể từ ngày ban hành quyết định.

Buộc Công ty Cổ phần thương mại Sơn Thạch phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên; vận hành đúng quy trình các công trình, thiết bị thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn cho phép theo quy định.

Báo cáo bằng văn bản về kết quả khắc phục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Dũng, UBND xã Nội Hoàng trước ngày 25/8/2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với Công ty Sơn Thạch và đình chỉ hoạt động 12 tháng vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường