Bắc Ninh sắp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Nguyên Lâm|30/05/2023 17:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với chủ đề “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh năm 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 3/6.

Nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và xu thế phát triển; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, các tổ chức kinh tế thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh năm 2023.

bac-ninh.jpg
Tỉnh Bắc Ninh dự kiến ngày 3/6 sẽ tổ chức thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh

Với chủ đề “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh năm 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 3/6.

Trong đó, buổi sáng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trong nước, HTX, hộ kinh doanh; buổi chiều tổ chức đối thoại với doanh nghiệp FDI.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 88 khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong nước, HTX; 11 khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp FDI; hiện đang tổng hợp nội dung trả lời của các sở, ngành và địa phương.

Thời gian, địa điểm, hình thức

Dự kiến tổ chức 02 cuộc đối thoại vào tháng 5/2023, gồm:

- Đối thoại với các doanh nghiệp trong nước, Hợp tác xã, hộ kinh doanh: Vào lúc 8 giờ, ngày 03/6/2023 (thứ 7).

- Đối thoại với các doanh nghiệp FDI: Dự kiến 01 buổi chiều.

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, số 02 đường Kinh Dương Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh sắp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn