Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 ước tăng 8,75%

Minh Lâm|28/11/2022 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nền kinh tế năm 2022 của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khởi sắc và đạt được kết quả tích cực, ước đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Dự kiến, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,75%.

bac-ninh.png
Năm 2022, tỉnh Bắc Ninh ước đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2022, ước cả năm đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong số đó, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh năm 2010) ước đạt 144.574,6 tỷ đồng, tăng 8,75% so với năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 28%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm ước đạt trên 87 tỷ USD, tăng 5%.

Hoạt động thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh tích cực được triển khai, năm 2022, tỉnh cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với số vốn 14.400 tỷ đồng và 98 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 177 triệu USD.

Về thu ngân sách tỉnh, ước cả năm đạt hơn 30.000 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán; tổng chi ngân sách ước hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán. Về đầu tư công, tính đến ngày 14/11/2022, toàn tỉnh giải ngân được 3.784 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52%.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã trình thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2045…

Bên cạnh các kết quả đạt được, năm 2022 kinh tế, xã hội Bắc Ninh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt thấp so với kế hoạch. Công tác triển khai thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã được thành lập còn chậm; sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ chưa cao; các chính sách phát triển hạ tầng thương mại chỉ mang tính khuyến khích, định hướng mà không có giá trị thực thi bắt buộc, thiếu nguồn lực để triển khai.

Việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn chậm; thu hồi đất, bồi thưởng, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án còn chậm; thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ khó khăn, vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Ngoài ra, việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm; tổ chức bộ máy, nhân lực ngành y tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thiếu một số loại thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám, điều trị bệnh nhân…

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh 5 năm 2021-2025, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, năm 2023, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5-7,5% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 91 tỷ USD, tăng 5% so với ước cả năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 31.360 tỷ đồng, tăng 3% so với ước cả năm 2022.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung khắc phục những vướng mắc còn tồn tại, chủ động nắm bắt tình hình, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và ổn định đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ thúc đẩy việc thu hút và phát triển các ngành công nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và triển khai các khu công nghiệp. Chính quyền cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 ước tăng 8,75%