Bắc Ninh tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách

Moitruong.net.vn

– Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách đối với các tuyển xe buýt nội tỉnh, xe buýt kể cận; xe tuyến cổ định; xe hợp đồng; xe khách du lịch và xe Taxi, bến khách ngang sông từ 0h ngày 20/5.

Chốt kiểm soát dịch các phương tiện ra vào huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) giáp với Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tưởng Chính phủ đối với địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Để quyết liệt ngăn chặn, kiểm soát, phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 thông qua hoạt động vận tải hành khách; Sở GTVT Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các Bến xe khách trên địa bản tỉnh và các Bến khách ngang sông kể từ 00 giờ 00 ngày 20/5/2021 đến khi có thông báo mới, tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách đối với các tuyển xe buýt nội tỉnh, xe buýt kể cận; xe tuyến cổ định; xe hop đồng; xe khách du lịch và xe Taxi. (Trừ trưởng hợp xe hợp đồng đưa đón công nhân; chuyên gia làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tinh nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và theo hướng dẫn của các ngành chức năng).

Đối với các tuyển xe buýt và xe tuyến cố định có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Nghiêm cấm việc dừng, đón trả khách trên địa bản tỉnh Bắc Ninh.

Tạm dừng hoạt động các Bến xe khách; Tạm dừng hoạt động các Bến khách ngang sông.

Các Trạm dừng nghỉ trên địa bản tỉnh: Không thực hiện tiếp nhận lưu trú với các xe chở hàng hóa, xe contener; xe chở khách đường dài.

Giao Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch tài chính – An toàn giao thông, các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị vận tải đồng thời xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành theo quy định.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền đến người dân và Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý; đồng thời cử lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Hoàng Minh