vận tải hành khách

Hà Nội lên kế hoạch thay thế 100% xe buýt chạy xăng, dầu bằng xe buýt điện
Hà Nội lên kế hoạch xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, tiến tới thay thế, đầu tư 100% xe buýt mới sử dụng điện, năng lượng xanh.