bảo đảm an ninh nguồn nước

Đà Nẵng đề nghị Trung ương chỉ đạo giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh nguồn nước
Trước tình hình vận hành hồ thủy điện có nguy cơ cạn kiệt hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia, sở đã có báo cáo và đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương chỉ đạo các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn nước cấp cho thành phố Đà Nẵng trong các tháng còn lại của mùa khô năm 2023.