Bão lớn

Bão Haikui đổ bộ, Đài Loan sơ tán hơn 7.000 người
Bão Haikui đã đổ bộ lần hai vào đất liền thuộc khu vực Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) gây mất điện, gián đoạn giao thông và khiến hơn 7.000 người dân phải sơ tán.