biện pháp phòng chống dịch

Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết
UBND TP Hà Nội yêu cầu phải đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, chủ động, quyết liệt, tập trung xử lý các ổ dịch không để lan rộng, kéo dài.