Chỉ thị 15

Tạm dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc
Moitruong.net.vn – Chính phủ ban hành nghị quyết 4 cấp độ dịch bệnh cùng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.