chống ngập úng

Đà Nẵng tiếp tục dành nguồn lực lớn để chống ngập úng
Trong năm 2024, thành phố Đà Nẵng vẫn dành nguồn kinh phí để đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư nhiều công trình chống ngập úng và bảo vệ môi trường.