Cục hàng không Việt Nam

Miền Bắc sương mù, Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn bay
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, với đặc điểm khí hậu hiện tại, một số cảng hàng không khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi sương mù, mây thấp dẫn đến một số chuyến bay phải hủy chuyến, chuyển hướng.