cung ứng hàng hóa

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá dịp Tết
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng, tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Nguyên đán.