Đà Nẵng: Khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp

Moitruong.net.vn

– Ngày 27/8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng cho biết sẽ đưa vào sử dụng Ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng sẽ khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Chuyển đổi số hiện đang là nhu cầu ở tất cả lĩnh vực, phạm vi, ngành nghề, nhằm từng bước thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đà Nẵng cũng đã xây dựng đề án và định hướng chiến lược chương trình chuyển đổi số tại thành phố.

Để biết rõ các “nỗi đau” của doanh nghiệp, từ đó có hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thành phố thực hiện chuyển đổi số thuận lợi, hiệu quả và nhân dịp “Ngày Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng, 28/8”. Sở TT&TT Đà Nẵng tiến hành chương trình khảo sát độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua Ứng dụng khảo sát, lấy ý kiến tại địa chỉ https://dx.danang.gov.vn từ ngày 28/8/2021.

Cuộc khảo sát, lấy ý kiến này giúp doanh nghiệp nhận biết khả năng hiện tại, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình, từ đó xác định lộ trình, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, điều chỉnh mô hình kinh doanh và mô hình quản trị cho phù hợp.

Việc này cũng giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có thể tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực; từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số phù hợp theo yêu cầu thực tiễn.

Sở TT&TT cho hay, dự kiến sau khảo sát, lấy ý kiến sẽ đánh giá được nhu cầu chuyển đổi số của từng lĩnh vực doanh nghiệp để có hướng dẫn, tư vấn, tổ chức đào tạo phù hợp. Hình thành các mô hình, nền tảng, ứng dụng phù hợp với từng lĩnh vực doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp để doanh nghiệp sớm sử dụng, hiệu quả. Sớm đạt mục tiêu quan trọng, trong đó đến năm 2025, Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước; kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP thành phố.

Đức Biền