đại dịch covid 19

Kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19
Năm 2022, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế - xã hội của Thủ đô đã phục hồi tích cực. Tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước, cả năm dự kiến đạt 8,89%.