Đền Hùng

Khai mạc "Lễ hội đền Hùng - Tuần văn hóa du lịch đất Tổ 2023"
Tối 21/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.