Bắc Ninh: Các khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Trọng Nhân|04/09/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhằm ngăn chặn kịp thời dịch lây lan vào doanh nghiệp trên địa bàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 1823/BQL-LĐ yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, rà soát, phân loại, lập danh sách tất cả người lao động và cập nhật lên trang covid.bacninh.gov.vn.

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại khu công nghiệp

Các doanh nghiệp ở KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, KCN Tiên Sơn và KCN VSIP Bắc Ninh (thuộc địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn) hiện đang là địa bàn có nguy cơ rất cao, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 mẫu gộp bằng phương pháp RT-PCR cho 100% người lao động của doanh nghiệp ít nhất 2 lần (01 tuần/lần); theo dõi sát diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày gần đây để sẵn sàng thực hiện phương án “3 tại chỗ” cho người lao động theo hướng “ăn cùng, ở cùng, làm cùng”, “một cung đường, hai điểm đến”.

Các doanh nghiệp KCN trên địa bàn các huyện: Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài là địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 mẫu gộp cho 50% người lao động của doanh nghiệp ít nhất 2 lần (01 tuần/lần).

Doanh nghiệp KCN trên địa bàn các huyện Quế Võ, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh thực hiện xét nghiệm mẫu gộp bằng phương pháp RT-PCR tối thiểu 20% người lao động của doanh nghiệp theo quy định.

Kết quả xét nghiệm phải báo cáo về Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và CDC Bắc Ninh theo địa chỉ email: xndoanhnghiep@gmail.com (những doanh nghiệp không báo cáo coi như không thực hiện xét nghiệm, nếu dịch xảy ra tại doanh nghiệp do không thực hiện xét nghiệm thì doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật).

Đối với người lao động lưu trú tại thuộc các xã/phường: Phù Chẩn, Tân Hồng, Đông Ngàn và Đồng Nguyên (của thị xã Từ Sơn) và xã Đại Đồng (huyện Tiên Du), nếu doanh nghiệp có nhu cầu cho người lao động đi làm và ra khỏi địa phương phải thực hiện xét nghiệm 2 lần và cho người lao động ở lưu trú tập trung ít nhất 3 ngày trước khi vào làm việc tại doanh nghiệp theo các bước sau:

Lập danh sách người lao động gửi UBND thị xã/huyện nơi người lao động đang lưu trú và Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh. Xét nghiệm 100% cho người lao động (Test nhanh hoặc PCR mẫu gộp), công nhận kết quả xét nghiệm của địa phương đã xét nghiệm cho người lao động nhưng không vượt quá 72 giờ; Đưa người lao động vào khu lưu trú tập trung (chưa được đi làm); Ngày thứ 3 (kể từ ngày đưa người lao động ra khỏi các địa phương nói trên) thực hiện xét nghiệm bằng PCR mẫu gộp. Nếu âm tính với SARS-CoV-2 thì được đưa vào làm việc và ở nơi lưu trú tập trung do công ty quản lý.

Trọng Nhân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Các khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất