Diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp”

Anh Quang - Ngọc Ánh|18/06/2024 17:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) và hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2024), chiều ngày 18/6, tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế (VCCI) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp.”

VIDEO: Diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp”

Diễn đàn là nơi trao đổi về lý luận và thực tiễn trong công tác truyền thông tại các đơn vị, doanh nghiệp. Với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế và truyền thông giàu kinh nghiệm, các doanh nhân là lãnh đạo của công ty, tập đoàn lớn.

bao-chi-1-.jpg
Diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp”
bao-chi-3-.jpg
Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế và truyền thông giàu kinh nghiệm, các doanh nhân là lãnh đạo của công ty, tập đoàn lớn

Diễn đàn xoay quanh các vấn đề hết sức cần thiết cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nâng cao năng lực truyền thông thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm gắn liền với xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, cùng với việc chỉ ra phương thức xử lý khủng hoảng truyền thông trong bối cảnh hiện nay. Từ đó góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về công tác truyền thông, góp phần phát huy hơn nữa vai trò của công tác truyền thông trong phát triển đơn vị, doanh nghiệp.

bao-chi-3.jpg
Diễn đàn xoay quanh các vấn đề hết sức cần thiết cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nâng cao năng lực truyền thông thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm

Đồng thời cũng khẳng định vai trò của báo chí trong quá trình đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, mối quan hệ hợp tác, gắn bó, xuyên suốt nhiều năm qua giữa báo chí và doanh nghiệp cùng hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển toàn diện doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập. Với tiếng nói chân thực, khách quan và có tính xây dựng, báo chí góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng để các doanh nghiệp cùng hoạt động, tạo ra giá trị và đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Thông qua báo chí, doanh nghiệp có cơ hội cập nhật kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, báo chí càng cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển.

bao-chi-4-.jpg
Diễn đàn góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về công tác truyền thông, góp phần phát huy hơn nữa vai trò của công tác truyền thông trong phát triển đơn vị, doanh nghiệp

Vai trò của báo chí trong quá trình đồng hành cùng các đươn vị, doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vị trí xã hội của đơn vị, doanh nghiệp qua công tác truyền thông. Có thể khẳng định, năng lực truyền thông là yếu tố quyết định sự phát triển cho một đơn vị, doanh nghiệp. Bằng sự phân tích, trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, đại biểu tại diễn đàn cho thấy công tác truyền thông là vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

bao-chi-2-.jpg
Vai trò của báo chí trong quá trình đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vị trí xã hội của đơn vị, doanh nghiệp qua công tác truyền thông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn “Báo chí kiến tạo – Nâng cao công tác truyền thông cho đơn vị, doanh nghiệp”