điện gió ngoài khơi

Bình Thuận sẽ phát triển dự án điện gió ngoài khơi hơn 10 tỷ USD
Tập đoàn năng lượng xanh lớn nhất thế giới Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) cho biết đang phối hợp để nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi La Gàn 3.5 GW tại tỉnh Bình Thuận.