Đồng bằng sông Cửu Long đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ứng phó hạn mặn

Moitruong.net.vn

– Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chống hạn hán, xâm nhập mặn trước mùa khô năm nay.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo sẽ diễn ra gay gắt trong mùa khô tới. Để chủ động ứng phó, hiện các tỉnh, thành khu vực này đang đẩy nhanh tiến độ các công trình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

Trong mùa khô 2019 – 2020, nhờ sớm vận hành 7 công trình thủy lợi mà Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm bớt được phần nào thiệt hại. Việc tiếp tục đưa các công trình này vào vận hành trong mùa khô năm nay cũng được kỳ vọng sẽ giúp các địa phương chủ động kiểm soát xâm nhập mặn.

Cống Bông Bót, cống Tân Dinh và cống Vũng Liêm là 3 công trình điều tiết nước thuộc Dự án Nam Măng Thít. Nhờ các cống này, hơn 28.000 ha đất sản xuất ở Trà Vinh và Vĩnh Long đã được ngăn mặn, cung cấp nước ngọt kịp thời trong mùa khô vừa qua.

Ảnh minh họa

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai 11 công trình trọng điểm với số vốn gần 20.000 tỷ đồng. Mùa khô 2019 – 2020, 7 dự án đưa vào sử dụng sớm hơn 4 đến 6 tháng đã giúp ứng phó hiệu quả với hạn, mặn. Dự báo năm 2021, hạn hán và xâm nhập mặn lại tái diễn. Bộ đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải đẩy nhanh tiến độ các công trình còn lại.

Thủ tướng chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là ở các vùng thường xuyên có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nghiêm trọng vượt quá khả năng xử lý của địa phương, rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại các địa phương.

Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương xây dựng, thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (kiểm tra, tổng hợp nguồn nước trong các hệ thống thủy lợi, kế hoạch sử dụng nước, điều chỉnh thời vụ, giống cây trồng phù hợp,…), chỉ đạo triển khai các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổ chức theo dõi, tăng cường dự báo, cung cấp các bản tin nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước thượng nguồn về Đồng bằng sông Cửu Long, diễn biến xâm nhập mặn cho các cơ quan liên quan và các địa phương phục vụ chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn. Tổ chức thu thập thông tin về nguồn nước và điều tiết các hồ chứa thủy điện ngoài lãnh thổ Việt Nam để phục vụ công tác dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất cấp thẩm quyền xem xét đề nghị tăng cường xả nước từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn để góp phần đẩy mặn cho Đồng bằng sông Cửu Long trong trường hợp cần thiết và hiệu quả…

Bảo Anh (t/h)