Du lịch Việt Nam

Phê duyệt quy hoạch du lịch Việt Nam với 8 vùng động lực
Ngày 13/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 509/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.