gấu ngựa

Cứu hộ cá thể gấu ngựa nuôi nhốt 17 năm ở Nam Định
Tổ chức Động vật Châu Á cùng lực lượng kiểm lâm vừa tiến hành cứu hộ một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt 17 năm tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.