Giáo viên có 3 tháng tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới từ tháng 3/2020

Moitruong.net.vn

– Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, các Sở GD&ĐT phối hợp với nhà xuất bản sẽ tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa chương trình giáo dục lớp 1 mới cho giáo viên.

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt, trong đó có 24/32 cuốn của NXB Giáo dục.

Theo thông tin của Bộ GD&ĐT, trước tháng 3/2020, các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục cuốn sách được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký thông qua ngày 21/11.

Thành phần tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tại các tỉnh, thành gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, đặc biệt chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học đó ở cấp học.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, các sở GD&ĐT phối hợp nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho các giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Từ tháng 3 đến tháng 8/2020, các nhà trường tập huấn, nhà xuất bản triển khai chương trình in ấn và xuất bản.

Về việc lựa chọn SGK của địa phương, ông Thái Văn Tài cho biết luật không quy định chọn SGK theo cả bộ hay từng môn. Lựa chọn SGK có chất lượng nhất là dựa trên tính phù hợp của từng bộ môn đối với địa phương. Dư luận cũng không nên quá băn khoăn về tính độc quyền và nó sẽ được hạn chế trong thời gian tới.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết UBND cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ trưởng GD&ĐT. Bộ này đang xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của luật, về cách chọn sách giáo khoa theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học.

Thông tư không quy định cứng UBND tỉnh phải chọn tất cả sách giáo khoa của các môn học cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ sách giáo khoa cho địa phương.
Dự thảo Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa của Bộ sẽ linh hoạt, đảm bảo tính phù hợp với điều kiện của từng vùng miền, địa phương. Dự thảo Thông tư này đang được Bộ GD&ĐT xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn địa phương, Nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Ngọc Phương