Hà Nội: 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

Moitruong.net.vn

– Áp dụng giao dịch hồ sơ điện tử tại Hà Nội, là giảm phiền hà, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cho người dân.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT (nhất là các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp).

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong nguồn dự toán được giao. Đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM.

Ảnh minh họa

BHXH cần tiếp tục đầu tư công nghệ theo đúng quy chuẩn để có hệ thống thông tin hiện đại và đảm bảo an toàn thông tin. Xây dựng các quy định về phối hợp ứng cứu và ứng phó với các sự cố an toàn thông tin, có quy trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như cơ quan ứng cứu khẩn cấp máy tính, Cục An toàn thông tin để có sự phối hợp trên diện rộng. Ngành BHXH cần có sự quan tâm toàn diện về ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành BHXH để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung, như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả… Trong đó, chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015; Công an thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những công ty, doanh nghiệp cố tình nợ, trốn đóng BHXH do BHXH thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các quy trình TTHC, đồng thời, cập nhật, hướng dẫn kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Chính phủ và của BHXH Việt Nam. Yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các TTHC về BHXH, BHYT; tăng cường sử dụng các dịch vụ bưu chính công trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm 2020, BHXH tiếp tục đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử, phấn đấu 100% đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch điện tử, đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Minh Anh (t/h)