Hà Nội: 24 cơ sở khai thác khoáng sản ký quỹ bảo vệ môi trường

– Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã thực hiện rà soát tổng số 27 dự án khai thác khoáng sản được UBND thành phố Hà Nội cấp phép.

>>>Khởi xướng sáng kiến ​​1 triệu bảng để tái chế cốc giấy

>>>Hà Nội nỗ lực giảm nồng độ bụi mịn trong không khí

24 cơ sở đã thực hiện việc ký quỹ bảo vệ môi trường, 3 cơ sở chưa hoạt động khai thác

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND thành phố giao tại Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 1/6/2017 về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ đã được giao.

Theo đó, các dự án này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

Trong đó, 25/27 dự án có phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; 2 dự án còn lại chưa được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (1 dự án chưa hoạt động kể từ khi được cấp giấy phép khai thác đến nay, 1 dự án đã dừng hoạt động khai thác từ năm 2012).

Đến nay, 24 cơ sở đã thực hiện việc ký quỹ bảo vệ môi trường, 3 cơ sở chưa hoạt động khai thác nên chưa thực hiện việc ký quỹ.

Nhật Linh (T/h)