tài nguyên khoáng sản

Thừa Thiên – Huế: Ra quân xóa bỏ các bến bãi tập kết khoáng sản trái phép
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn.